Норвегия сохранила прежние объемы добычи нефти

Норвегия сохранила прежние объемы добычи нефти

Источники: https://zelv.ru/ekonomika/8400-norvegiya-sokhranila-prezhnie-ob-emy-dobychi-nefti.html