На таможне в Ленобласти европейский сыр «замаскировали» под бетонит

На таможне в Ленобласти европейский сыр «замаскировали» под бетонит

Источники: https://zelv.ru/ekonomika/8395-na-tamozhne-v-lenoblasti-evropejskij-syr-zamaskirovali-pod-betonit.html