Запасы нефти в США стали рекордными за 80 лет

Запасы нефти в США стали рекордными за 80 лет

Запасы нефти в США стали рекордными за 80 лет

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/8104-zapasy-nefti-v-ssha-stali-rekordnymi-za-80-let.html