Россия сократила вложения в гособлигации США

Россия сократила вложения в гособлигации США

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/8086-rossiya-sokratila-vlozheniya-v-gosobligatsii-ssha.html