Procter&Gamble повысит цены на свою продукцию в России на 30–50%

Procter&Gamble повысит цены на свою продукцию в России на 30–50%

Procter&Gamble повысит цены на свою продукцию в России на 30–50%

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/7161-procter-gamble-povysit-tseny-na-svoyu-produktsiyu-v-rossii-na-30-50.html