Опрошенные Bloomberg экономисты прогнозируют снижение ставки ЦБ в апреле

Опрошенные Bloomberg экономисты прогнозируют снижение ставки ЦБ в апреле

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/7197-oproshennye-bloomberg-ekonomisty-prognoziruyut-snizhenie-stavki-tsb-v-aprele.html