Нефтяники отправили Путину программу поддержки отрасли в кризис

Нефтяники отправили Путину программу поддержки отрасли в кризис

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/7949-neftyaniki-otpravili-putinu-programmu-podderzhki-otrasli-v-krizis.html