Медведев: бюджет изменят под $50 за баррель

Медведев: бюджет изменят под $50 за баррель

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/7922-medvedev-byudzhet-izmenyat-pod-50-za-barrel.html