Бюджет страны планируют снизить на 1.3 трлн рублей

Бюджет страны планируют снизить на 1.3 трлн рублей

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/8240-byudzhet-strany-planiruyut-snizit-na-1-3-trln-rublej.html