Британские банки могут заморозить счета живущих в королевстве богатых россиян

Британские банки могут заморозить счета живущих в королевстве богатых россиян

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/7545-britanskie-banki-mogut-zamorozit-scheta-zhivushchikh-v-korolevstve-bogatykh-rossiyan.html