Афины вернули кредиторам часть долга

Афины вернули кредиторам часть долга

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/8939-afiny-vernuli-kreditoram-chast-dolga.html