На сайте госторгов появилось объявление о продаже Кремля

На сайте госторгов появилось объявление о продаже Кремля

На сайте госторгов появилось объявление о продаже Кремля

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/7974-na-sajte-gostorgov-poyavilos-ob-yavlenie-o-prodazhe-kremlya.html