Минсельхоз: урожай озимых может снизиться на 40%

Минсельхоз: урожай озимых может снизиться на 40%

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/8085-minselkhoz-urozhaj-ozimykh-mozhet-snizitsya-na-40.html