Медведев: сложные бюджетные решения не затронут социальную сферу

Медведев: сложные бюджетные решения не затронут социальную сферу

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/8156-medvedev-slozhnye-byudzhetnye-resheniya-ne-zatronut-sotsialnuyu-sferu.html