Греция на шаг ближе к дефолту и выходу из еврозоны

Греция на шаг ближе к дефолту и выходу из еврозоны

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/8169-gretsiya-na-shag-blizhe-k-defoltu-i-vykhodu-iz-evrozony.html